circle1

O mnie

Kim jestem i jakie mam kwalifikacje

magdalena

CZYŻYK MAGDALENA

PSYCHOTERAPEUTKA, TRAPEUTKA PAR, NEUROPSYCHOLOG

Psychoterapeutka (założycielka i członkini polskiego oddziału towarzystwa psychoterapii egzystencjalnej GLE- International) oraz akredytowany psycholog (Chartered Psychologist of British Psychological Society) z kilkunastoletnim udokumentowanym doświadczeniem klinicznym.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz magister filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończyła 6-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie egzystencjalnym (Logotherapy and Existential Analysis), które koncentruje się na personalnym podejściu do klienta nawiązując do myśli Viktora Frankla i Irvina Yaloma. Była założycielką i wiceprezesem Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska. Przez 10 lat związana zawodowo i dydaktycznie z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim, Kliniką Neurologii i Oddziałem Rehabilitacji gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową, psychoedukację oraz diagnozę neuropsychologiczną. Brała udział w badaniach dotyczących roli hormonów w przebiegu klinicznym choroby Parkinsona, podłużnym badaniu osób leczonych metodą Deep Brain Stimulation oraz ogólnopolskim programie przeciwdziałania otyłości. W latach 2007-2013 prowadziła wykłady z zakresu neuropsychologii dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szkolenie z zakresu terapii par odbyła w ramach wiedeńskiego stowarzyszenia Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse i londyńskiego The Gestalt Centre.

W pracy terapeutycznej bliskie są mi koncepcje zmierzające do poprawy jakości życia poprzez budowanie oparcia w sobie oraz doświadczanie głębszych relacji z innymi. Dlatego terapię widzę jako drogę rozwoju osobistego i bezpieczną przestrzeń, w której można być sobą bez lęku. Osoby, które doświadczyły w życiu bólu odrzucenia, izolacji, smutku, nadużyć czy innej traumy mogą dzięki terapii wybudować swoje życie na nowych, dobrych podstawach, a wszyscy pogłębić przeżywanie satysfakcji, poczucia pełni i balansu życiowego.

Zakres pracy

  • Psychoterapia indywidualna dorosłych
  • Psychoterapia par
  • Diagnoza neuropsychologiczna